Суперсплав-ООД Пловдив
За нас Продукти Клиенти За контакти

 

 

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ

Дружеството произвежда сплави със специфични (специални) физико-механични и технологични свойства, отливки и анодни материали:

 

Алуминиеви и цинкови сплави.

Алуминиеви сплави по EN 1706;
Цинкови сплави по EN 1774;
Нестандартни алуминиеви и цинкови сплави
по заявка на клиента;
Очаквайте скоро

 

Отливки от алуминиеви сплави, получавани чрез леене в метални форми / кокили / , в земя , и кооперирано – под налягане.

Ориентацията е към дребно и средно серийно производство , но в отделни случаи се изработват и единични бройки, в пясъчно-глинести форми, с тегло до 160 кг
.

Алуминиеви отливки в земя от 25 до 50 килограма;
Алуминиеви отливки в земя от 10 до 25 килограма;
Алуминиеви отливки в земя до 10 килограма;
Алуминиеви отливки в кокил до 10 килограма;

Теглото на отливките в пясъчно-глинести форми е между 0,5 до 50 кг., като най-масови са отливките с тегла между 1,0 до 5,0 кг. При леене в метални форми максималното тегло към момента е до 15 кг.

 

Анодни материали на цинкова и алуминиева основи.

Цинкови анодни плочи, предназначени за електрохимично поцинковане;
Цинкови аноди /протектори/, предназначени за защита от корозия на корпусите на речни и морски плавателни съдове и съоръжения;
“Long Life“ алуминиеви аноди (протектори), предназначени за защита от корозия на емайлирани водосъдържатели на бойлери;

Цинкови аноди  /протектори/, предназначени за защита от корозия на корпусите на речни и морски плавателни съдове и съоръжения

Специфично поле за изява в което “Суперсплав” ООД има голям опит е производството на материали за анодна защита от корозия на морски и речни плавателни съдове, платформи и площадки изнесени в морето, подводни тръби и др., за които собствениците на корабо-ремонтни работилници се изказват много положително.
От 1994 г. фирма “Суперсплав” ООД започва производството на алуминиеви ”Long Life” протектори, и към момента се произвеждат над 4 000 бр. месечно.
Магнезиевите протектори са активни максимум 2 - 2,5 години, а алуминиевите ”Long Life” протектори работят от 5 до 8 години , като цените им са по-ниски. Фирмата притежава авторски свидетелства и ноу-хау, които са в основата н апроизводствените и техонлогии.